• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Δάσκας' | 1 Μαρτίου 2017, 10:23

    Η αμοιβή πρέπει να ευρίσκεται σε αντιστοιχία με το ποσό που διακανονίζεται. Πέραν της ευθύνης και των ωρών που απαιτούνται για μια τέτοια εργασία, η ρύθμιση απαιτήσεων πχ 4.000.000 ευρώ έναντι αμοιβής 400 ευρώ (δηλαδή 1/10.000) δεν δίνει το απαιτούμενο κίνητρο. Συνδυάζοντας τις απόψεις και των παραπάνω συναδέλφων, ένα σύστημα υπολογισμού αμοιβής, που θα λάμβανε υπόψη ώρες απασχόλησης, ποσό ρύθμισης και αποτέλεσμα, με κάποια κατώτατα και ανώτατα όρια για να αποφευχθούν αδικίες και υπερχρεώσεις, θα ήταν πιο δίκαιο, πιο αναλογικό και θα βοηθούσε στην εδραίωση του θεσμού.