• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξάνδρα Στουραΐτη' | 1 Μαρτίου 2017, 18:00
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η γνώμη μου συμπίπτει με όσα διατυπώνονται από τον Σ.Ε.ΔΙ. Η συμμετοχή και άλλων επαγγελματιών ως συντονιστών, πλην των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, θα ακύρωνε όχι μόνον τους ίδιους τους διαμεσολαβητές και την διαπίστευσή τους επί του αντικειμένου, αλλά και τον ίδιο τον εξωδικαστικό μηχανισμό, αφού θα τον καθιστούσε μια στείρα γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία θα χρησίμευε μόνον για να κερδιθεί χρόνος από τους ενδιαφερόμενους, αλά σε καμία περίπτωση δεν θα ενέπνεε εμπιστοσύνη, και δεν θα επέτρεπε να αναδυθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα του θεσμού της διαμεσολάβησης.