• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ' | 1 Μαρτίου 2017, 21:09

    Η αμοιβή του συντονιστή-διαμεσολαβητή είναι εξαιρετικά χαμηλή σε σχέση με τον όγκο της διαδικασίας και των διατυπώσεων που αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας και είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει αντικίνητρο για τη συμμετοχή διαμεσολαβητών στη διαδικασία. Απαιτούνται πολλές ώρες εργασίας σε επίπεδο ουσίας και συντονισμού και η διαίρεση της αμοιβής με τον όγκο δουλειάς δημιουργεί μια ωριαία αμοιβή πολύ κατώτερη από την προβλεπόμενη στη διαμεσολάβηση αλλά και χαμηλότερη από τις προσδοκίες των συντονιστών. Ζήτημα αποτελεί και η ανάληψη του κόστους από τον αιτούντα οφειλέτη, ειδικά στην περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας ενώ δε διαφαίνεται πουθενά η πιθανότητα (όχι η δυνατότητα) διαπραγμάτευσης μεγαλύτερης αμοιβής αφού αφενός οι πιστωτές δεν έχουν λόγο να αναλάβουν αυτό το κόστος (άραγε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο πόσο θα αναλογούσε στον καθένα και πως θα το κατέβαλαν;) και αφετέρου ο αιτών δεν έχει λόγο να πληρώσει περισσότερα για μια διαδικασία που δεν περιλαμβάνει ουσιαστική διαμεσολάβηση αλλά έναν τυπικό συντονισμό.