• Σχόλιο του χρήστη 'Χρυσάνθη Καούνη' | 2 Μαρτίου 2017, 10:50

    Η αμοιβή ορθώς προκαταβάλεται και δεν συσχετίζεται με την έκβαση της διαπραγμάτευσης. Το αντίθετο φαλκιδεύει εξαρχής την ουδετερότητα του συντονιστή. Ορθή επίσης η πρόταση συναδέλφου για κατ' αποκοπή χρέωση εκάστου μέρους που συμμετέχει. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει μια αναλογία ανάμεσα στην αμοιβή και το πόσο σύνθετη είναι η υπόθεση. Εξάλλου, πράγματι κάθε μέρος προσέρχεται με την προσδοκία να λυθεί με αμοιβαίως επωφελή τρόπο ένα κοινό πρόβλημα,οπότε κάθε μέρος της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να επιβαρύνεται με το κόστος της λύσης αυτής.