• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο' | 2 Μαρτίου 2017, 12:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του εν λόγω σχεδίου νόμου, μπορούν να ενταχθούν οφειλές που προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη και «άλλες». Ως κριτήριο για την υπαγωγή οφειλών από άλλη, μη επιχειρηματική αιτία, τίθεται η κρίση των συμμετεχόντων στη διαδικασία (οφειλέτης, πιστωτές, συντονιστής) περί της αναγκαιότητας ρύθμισης των εν λόγω οφειλών για την εξασφάλιση βιωσιμότητας του οφειλέτη. Το εν λόγω κριτήριο, τίθεται ιδιαίτερα αόριστα και προβληματίζει όσον αφορά τις περιπτώσεις, τις οποίες το σχέδιο νόμου επιθυμεί να μην καλύψει με την εν λόγω διαδικασία. Αν σκοπός του νόμου είναι να ρυθμίζονται όλες οι οφειλές, επιχειρηματικές ή μη, δεν χρειάζεται να τίθεται τέτοιος περιορισμός στο πρώτο άρθρο του νόμου. Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο νόμου προσδιορίζει στο άρθρο 2 το Πεδίο Εφαρμογής του, προσδιορίζοντας και τις οφειλές οι οποίες (προφανώς αποκλειστικά) μπορούν αν υπάγονται σε αυτό.