• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:46
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η φράση « εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη. » πρέπει να διαγραφεί γιατί πιθανό να οδηγήσει σε παρερμηνείες και αρνήσεις . Αν ο πιστωτής δεν επιθυμεί (για οποιοδήποτε λόγο) δεν συναινεί . Είναι δηλαδή πλεονασμός δεδομένης της διαδικασίας κατά το άρθρο 7 (κοινοποίησης στους πιστωτές, από τον συντονιστή ,της αίτησης του οφειλέτη , ώστε οι τελευταίοι να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.