• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:02
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρατηρήσεις Η παράγραφος ιδ να αναδιατυπωθεί ως εξής : Ως εμπειρογνώμονας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει κατ’ επάγγελμα συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οικονομικά , χρηματοπιστωτικά, αναπτυξιακά , επιχειρηματικά, φορολογικά ,λογιστικά , διοικητικά και οργανωτικά θέματα και έχει άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος την οποία χορηγεί το ΟΕΕ