• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:38
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρατηρήσεις Στο σημείο αυτό θεωρούμε πως θα πρέπει να εξεταστεί τα εξής το ενδεχόμενο σε περίπτωση τραπεζικών δανείων και ύπαρξης ακινήτων επί των οποίων υπάρχει προσημείωση , να μειώνονται τα επιχειρηματικά χρέη και να γίνονται ανάλογα της εμπορικής αξίας των ακινήτων αυτών.