• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΡΥΔΑ ΣΩΚΡΑΤΙΑ' | 2 Μαρτίου 2017, 13:00

    Το πλήθος των εταιρικών και προσωπικών στοιχείων και δεδομένων που ο αιτών καλείται να υποβάλει στον εξωδικαστικό μηχανισμό χωρίς να υπάρχει εγγύηση ένταξής του ,είναι επικίνδυνη παράμετρος για το τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον για τις επιχειρήσεις που δεν θα ενταχθούυν στον μηχανισμό. Πρόταση μας η επιχείρηση να υποδεικνύει στον συντονιστή,τους πιστωτες εκείνους που μετά απο δική της διερεύνηση,θα είναι θετικοί στην αποδοχή του σχεδίου ,οι οποίοι θα αποτελόύν την αναγκαία πλειοψηφία,ώστε αφενός να είναι πιο σύντομη η διαδικασία για εκείνον και αφετέρου για να επιτευχθεί η διασφάλιση των πληροφοριών κατά την ανταλλαγή αρχείων με προσωπικά δεδομένα.