• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΡΥΔΑ ΣΩΚΡΑΤΙΑ' | 2 Μαρτίου 2017, 13:24

    Παραγραφος 5 Κατά την αξιολόγηση της πρότασης του πιστωτή ,να γίνεται αποδεκτή απο τις τράπεζες που διαθέτουν προσημείωση ακινήτου ,η μείωση των εταιρικών υποχρεώσεων σε ποσοστό αντίστοιχο της μείωσης της εμπορικής αξίας των ακινήτων,όπως αυτή θα έχει προσδιοριστεί από τον εκτιμητή ,και να συμπαρασύρει η συμφωνία και τις υπόλοιπες τράπεζες σε ισοδύναμο ποσοστό μείωσης απαιτήσεων κεφαλαίου.