• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ' | 2 Μαρτίου 2017, 20:15

    Με την ιδιότητα μου ως δικηγόρου αλλά και πρόεδρου της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας έχω να προσθέσω ότι η διευθέτηση των οφειλών των επιχειρήσεων -κυρίως των μικρομεσαίων- είναι το ζητούμενο των τελευταίων ετών δεδομένου ότι αφενός δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του ν. 3869/2010,αφετέρου η εφαρμογή του πτωχευτικού Νόμου είναι καταστροφική ειδικά για τις επιχειρήσεις που είναι σχετικά υγιείς ή μπορούν να επανέλθουν με την νομοθέτηση ρεαλιστικών ρυθμίσεων των οφειλών τους. Στα πλαίσια αυτά η συγκεκριμένη διαδικασία ως περιγράφεται ως άνω τυγχάνει κατά τη γνώμη μου μη εφαρμόσιμη πρακτικά και άμεσα διότι προβλέπει " Η συζήτηση της αίτησης (να) προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση. Η απόφαση του δικαστηρίου (να) δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης" ενώ περαιτέρω αρμόδια θα είναι τα Πολυμελή Πρωτοδικεία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αμφισβητείται κατά πόσο θα είναι δυνατόν να υπάρχουν στην πράξη τόσο σύντομες δικάσιμοι στα ήδη επιβαρυμένα (τουλάχιστον της επαρχίας) Πολυμελή, κατά πόσο θα είναι εφικτό εν συνεχεία να εκδίδονται αποφάσεις τόσο σύντομα και το σημαντικότερο είναι ότι το κόστος για τη διαδικασία αυτή είναι πολύ υψηλότερο από την αντίστοιχη αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου που θα πρέπει να προτιμηθεί, δεδομένου ότι ο στόχος είναι η ελάφρυνση και η εξυγίανση του επιχειρηματία και όχι η επιπλέον επιβάρυνση του. Τέλος τα Ειρηνοδικεία της χώρας έχουν ήδη αναλάβει αυτή της βαρύνουσας σημασίας τακτοποίηση των οφειλών των Ελλήνων πολιτών, διαχειριζόμενα και μεγάλα ποσά εκτός υλικής αρμοδιότητας τους (εκουσία). Ήτοι δεν έχει να κάνει με τα ποσά των οφειλών αλλά με τις προυποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, διαδικασία που ήδη έχει ανατεθεί στα Ειρηνοδικεία της χώρας και για το λόγο αυτό, δηλαδή για λόγους οικονομικούς, για λόγους διαδικαστικούς αλλά και για λόγους πρακτικούς θεωρώ ότι θα πρέπει να προτιμηθούν για την διεξαγωγή και αυτής της διαδικασίας επικύρωσης ρυθμίσεων οφειλών των επιχειρήσεων.