• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ν (Δικαστής)' | 2 Μαρτίου 2017, 21:36

    Αυτός που σκέφτηκε τη διατύπωση της παράγραφου 6, έχει πλήρη άγνοια της έννοιας διάκριση των εξουσιών. Η νομοθετική εξουσία όταν ψηφίζει νόμους δεν κάνει υποδείξεις στη δικαστική εξουσία για τους λόγους που θα δέχεται ή θα απορρίπτει ένα ένδικο βοήθημα. Ένας νόμος αναφέρει κριτήρια, προϋποθέσεις, δικαιούχους κλπ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να υποδεικνύεις σε Δικαστές να απορρίπτουν ΜΟΝΟ για συγκεκριμένους λόγους. Η αποδοχή ή απόρριψη ενός ενδίκου βοηθήματος αποτελεί ΜΟΝΟ δικαιοδοτικό και ΟΧΙ νομοθετικό έργο. Εν προκειμένω, εάν ένας δικαστής θέλει να κηρύξει το νόμο αντισυνταγματικό ή να εκδώσει μή οριστική πράξη κλπ, ή παράγραφος 6 το ΑΠΟΓΟΡΕΥΕΙ ????. Αυτή η διάταξη θα πάει στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση ??????