• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 21:21
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Να προστεθεί ο ορισμός του «Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή» , ως εξής : «Ως «Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής» νοείται άτομο εγγεγραμμένο στον Πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης». Να προστεθεί ο ορισμός του «Συντονιστή», ως εξής : «Ως «Συντονιστής» νοείται άτομο που έχει καθορισθεί βάσει της διαδικασίας του Αρθρου 6».