• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 22:17

    Παράγραφος 14 : η παράγραφος δημιουργεί διάκριση υπερ των μεγάλων επιχειρήσεων στον καθορισμό του Συντονιστή χωρίς προφανή λόγο. Δεν νοείται καθορισμός Συντονιστή από μόνο την πλειοψηφία των πιστωτών. Αντίθεται, νοείται καθορισμός Συντονιστή από κοινού από την πλειοψηφία των πιστωτών και του οφειλέτη. Επίσης, η δυνατότητα ορισμού άλλου ατόμου εκτός του διορισθέντος συντονιστού που θα συνεπικουρεί τον συντονιστή θα δημιουργήσει προφανή προβλήματα σύγχυσης και συντονισμού. Σε τελική ανάλυση, η παράγραφος επιτρέπει τα έξοδα του συνεπικουρούντος να πληρωθούν από τον οφειλέτη χωρίς την συγκατάθεση του, κάτι που δεν είναι προφανές ότι είναι σκόπιμο. Αντίθετα, έχει ενδεχομένως νόημα να υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας οφειλέτη και πιστωτών στον καθορισμό δύο προσώπων που θα δρουν ως Συντονιστές.