• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 22:09

    Παράγραφος 15 : κρίνω απολύτως σκόπιμη την υποχρεωτική (και όχι προαιρετική) παράσταση δικηγόρου του οφειλέτη και (τουλάχιστον) της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων οφειλετών. Υπενθυμίζεται ότι στην διαδικασία διαμεσολάβησης του ν. 3898/2010 (Α’ 211) προβλέπεται υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων για τα δύο μέρη παρά το ότι η διαδικασία διαμεσολάβησης έχει δυνητικά πολύ μικρότερες συνέπειες από αυτές των περιπτώσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού του νομοσχεδίου.