• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 22:52

    Παράγραφος : 16 : το πρακτικό είναι λογικό να υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στην διαδικασία (συντονιστή, οφειλέτη, πιστωτές) στην περίπτωση επίτευξης συμφωνίας αναδιάρθρωσης.