• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 22:29

    Σε περίπτωση που έχουν συμφωνηθεί αμοιβή του Συντονιστή διαφορετική από την προβλεπόμενη στον νόμο προτείνεται να είναι δυνατή η καταβολή της αμοιβής με ελεύθερη συμφωνία των συμβαλλομένων.