• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική Τσουράκη' | 2 Μαρτίου 2017, 22:55

    Σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος νομοσχεδίου «κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα… δύναται να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών». Σκοπός του νόμου φαίνεται να είναι η ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων εμπόρων και επιχειρηματιών μέσω της αποφυγής της διαδικασίας της πτωχεύσεως. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, δέον όπως η Πολιτεία σταθμίσει σοβαρούς παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική και δικαστηριακή πραγματικότητα. Ο υπερχρεωμένος έμπορος ή επιχειρηματίας, όταν επιθυμεί να βρει έναν τρόπο να αποδεσμευτεί από μέρος των χρεών του και να συνεχίσει να δραστηριοποιείται, έχει στο νου του μία διαδικασία χαμηλού κόστους (δικαστικές δαπάνες, προεισπράξεις, παράβολα κλπ) και με γρήγορο και άμεσο αποτέλεσμα. Τα Πολυμελή Πρωτοδικεία δικάζουν σε Τριμελή σύνθεση, είναι δε γνωστό ότι, εξαιτίας και της εισηγήσεως, η διαδικασία ενώπιόν τους είναι η πιο αργή του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να επιληφθεί Δικαστήριο με μονομελή σύνθεση και δη τα Ειρηνοδικεία τα οποία δικάζουν αποκλειστικά τις αντίστοιχες υποθέσεις του Ν. 3869/2010 σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων μη εμπόρων. Επιπλέον, οι προεισπράξεις και τα εν γένει έξοδα που απαιτούνται για τη συζήτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ανέρχονται περίπου στο τριπλάσιο σε σύγκριση με αυτά που απαιτούνται ενώπιον των Ειρηνοδικείων. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι, όταν μιλάμε για έμπορο ή επιχειρηματία λίγο πριν την πτώχευση, που αναζητά τρόπο να ρυθμίσει τις οφειλές του, το κόστος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας για το τι τελικά θα πράξει. Τέλος, τα Πολυμελή Πρωτοδικεία, όπως προκύπτει από τα στατιστικά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχουν εντός του έτους 2016 εκδώσει περίπου τις μισές υποθέσεις απ’ όσες έχουν εκδώσει το αντίστοιχο χρονικό διάστημα τα Ειρηνοδικεία. Επομένως, η εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων μέσω των Ειρηνοδικείων θα έχει μεγαλύτερο όφελος για την ίδια τη Δικαιοσύνη, καθώς μέσω αυτών θα απονέμεται γρηγορότερη, οικονομικότερη και αποτελεσματική Δικαιοσύνη.