• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμητρα Σκούρτη' | 3 Μαρτίου 2017, 00:30
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ο συγκεκριμένος νόμος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για να δώσει μια ανάσα στην ελληνική οικονομία, στις ελληνικές επιχειρήσεις και στις Ελληνικές Τράπεζες. Είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στις Τράπεζες να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες και μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με αναδιάρθρωση. Για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει όπως ακριβώς προβλέπεται στο άρθρο 15 η δυνατότητα για το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να προβούν σε αναδιάρθρωση χρεών συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής χρεών, το ίδιο να προβλεφθεί και για τις Τράπεζες. Η διάταξη του άρθρου 15 αίρει το αξιόποινο της εν λογω διαγραφής όσον αφορά στο Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Φορείς. Το ίδιο πρέπει να προβλεφθεί και να μπεί συγκεκριμένο άρθρο για τις Τράπεζες,οι οποίες σήμερα δεν προχωρούν σε διαγραφή χρεών γιατί φοβούνται μήπως διωχθούν για απιστία. Συνεπώς θα πρέπει να συμπεριληφθεί άρθρο στο οποίο να δίνεται η δυνατότητα στις Τράπεζες να προβούν σε αναδιάρθρωση χρεών με τη δυνατότητα διαγραφής μέρους αυτών και να αίρεται το αξιόποινο της εν λογω διαγραφής.