• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΚΙΟΥΛΓΚΙΔΟΥ' | 3 Μαρτίου 2017, 01:06

    Η διαδικασία ενώπιον των Πολυμελών Δικαστηρίων αναμφίβολα είναι χρονοβόρα και πολυδάπανη. Η ανάθεση της επικύρωσης λοιπόν στα ανωτέρω Δικαστήρια θα αποτρέψει παρά θα προτρέψει τον υπερχρεωμένο επιχειρηματία να προβεί σε μια τέτοια διαδικασία, διότι δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα κόστη τα οποία θα κληθεί να καταβάλει (γραμμάτια προείσπραξης κλπ.). Σε κάθε περίπτωση αποτρεπτικό αποτελεί και το γεγονός ότι τα Πολυμελή Πρωτοδικεία έχουν έδρα συνήθως στις πρωτεύουσες Νομών σε αντίθεση με τα Ειρηνοδικεία που έχουν έδρες ανά την χώρα. Επιπρόσθετα λόγω της ενασχόλησης των Ειρηνοδικών με αιτήσεις του Ν.3869/2010,τα τελευταία επτά έτη, τους καθιστά τους πλέον αρμόδιους για την επικύρωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, όπου η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο διαδικασίες ουσιαστικά είναι το υποκείμενο της υπερχρέωσης. Τέλος, το μισθολογικό κόστος των Ειρηνοδικών είναι χαμηλότερο από αυτό των Πρωτοδικών, με αποτέλεσμα η ανάθεση της εν λόγω διαδικασίας στα Ειρηνοδικεία, να αποτελεί εκτός των άλλων και την οικονομικότερη λύση και για το Κράτος.