• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννα Ζαχαροπούλου (δικηγόρος)' | 3 Μαρτίου 2017, 01:56

    H αρμοδιότητα για την επικύρωση των συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών είναι ορθότερο να ανατεθεί στα Ειρηνοδικεία. Η διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου είναι χρονοβόρα και πιο δαπανηρή σε σχέση με αυτή των Ειρηνοδικείων. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους και για το λόγο αυτό η ανάγκη χαμηλών δικαστικών εξόδων για την αναδιάρθρωση των οφειλών τους είναι επιτακτική.