• Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων έχει ένα βασικό οικονομικό χαρακτηριστικό: Ότι ποσό αποπληρωθεί από κάθε επιχείρηση που θα αγωνισθεί για επιβίωση, θα πρέπει να προέλθει μόνο από νέα καθαρά κέρδη κατά τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς, το θέμα εντοπίζεται στο ποια αγοραστική δύναμη έχει απομείνει στην αγορά για να εξασφαλίσει επαρκή ζήτηση που μπορεί να στηρίξει το παραγωγικό κύκλωμα μονάδων με ισχνά κεφάλαια κίνησης, χωρίς τραπεζική χρηματοδότηση, με αγορές πρώτων υλών και προϊόντων μόνο τοις μετρητοίς, στο σημερινό περιβάλλον επιχειρηματικής αποσύνθεσης που χειροτερεύει σταθερά κάθε χρόνο. Ασφαλώς, συγκριτικά με το σύνολο, πάρα πολύ λίγες. Η εξυπηρέτηση των κόκκινων δανείων προϋποθέτει κέρδη των επιχειρήσεων, τα κέρδη προϋποθέτουν σταθερή πορεία ανάπτυξης και η ανάπτυξη προϋποθέτει υγιή αγορά, αγοραστική δύναμη και εμπιστοσύνη του πληθυσμού αλλά και πολύ αποτελεσματικό τραπεζικό σύστημα. Όλα αυτά, βρίσκονται χρόνια τώρα στην αναμονή. Έτσι, στην αναμονή τώρα θα προστεθεί και η εξυπηρέτηση των κόκκινων δανείων. Δυστυχώς…. Και κάτι ακόμα…. Όλοι , εκτός από το Κράτος, γνωρίζουμε ότι οι απαιτήσεις των τραπεζών από πάσης μορφής δάνεια περιλαμβάνουν σημαντικά ποσά υπέρμετρων κα μη νόμιμων τόκων, ανατοκισμών και λοιπών επιβαρύνσεων που έχουν αποδειχθεί παράνομα με περισσότερες από 2.000 δικαστικές αποφάσεις κατά των τραπεζών που έχει συγκεντρώσει το ΕΙΧΕ. Τέτοιες παράνομες και ανεκκαθάριστες απαιτήσεις θα εντάξετε στη «ρύθμιση» και για τέτοιες οι τραπεζίτες και τα funds θα επισπεύδουν πλειστηριασμούς για να πάρουν τα σπίτια των απροστάτευτων δανειοληπτών ; Και, ασφαλώς, δεν μπορεί να κάνετε νόμο με αντικείμενο τις απαιτήσεις των τραπεζών που, αποδεδειγμένα, έχουν σοβαρότατα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. Ούτε οι πλειστηριασμοί ακινήτων των οφειλετών, είτε αυτοί θα ενταχθούν στη ρύθμιση είτε όχι, θα είναι νόμιμοι. Ο νόμος είναι σαφέστατος: «Συμβάσεις που περιέχουν όρους εκτός των ορίων των χρηστών ηθών είναι ΑΚΥΡΕΣ (Α.Κ. 179). Επίσης, «Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης για απαίτηση που δεν είναι νόμιμη, εκκαθαρισμένη και βεβαία». Όλοι οι επιχειρηματίες που θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, θα υποχρεωθούν (εξαναγκασθούν είναι σωστότερη λέξη) από τις τράπεζες να υπογράψουν «ανεπιφύλακτη αναγνώριση των οφειλών με παραίτηση από ένδικα μέσα, ασκηθέντα και ασκηθησόμενα». Θα υποχρεωθούν, δηλαδή, από τις τράπεζες να αναγνωρίσουν και όλες τις σε βάρος τους παράνομες χρεώσεις. Ανοίγει μεγάλη πύλη ανωμαλίας που θίγει εκατομμύρια δανειολήπτες και αυτό είναι και ανεπίτρεπτό και επικίνδυνο. Όμως, οι «δανειοδοτηθέντες και καταληστευθέντες» απανταχού της Χώρας, έχουν μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί με τα δάνειά τους. Ήδη έχει ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για αγωγές αδικοπραξίας κατά τραπεζών και για την διεκδίκηση αποζημιώσεων από δανειολήπτες και εγγυητές, καταναλωτές και επιχειρηματίες. Μοιραία, τα πρώτα θύματα θα είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Αυτές που προσπαθεί να διασώσει το Κράτος, τώρα με Κυβέρνηση της Αριστεράς (του κάμπου). Τα δάνεια κοκκίνισαν λόγω της βαθειάς οικονομικής και όχι μόνο κρίσης, όχι επειδή οι δανειολήπτες είναι «μπαταχτζήδες» ή «στρατηγικοί κακοπληρωτές». Για την προστασία των ίδιων των τραπεζών και πριν από οτιδήποτε άλλο, το Κράτος οφείλει να υποχρεώσει τις τράπεζες να εκκαθαρίσουν τις απαιτήσεις τους, να απαλλάξουν τις δανειακές συμβάσεις από τις επαίσχυντους καταχρηστικούς όρους και να εγκαταλείψουν τις ανήθικες συμπεριφορές στις συναλλαγές που κινούνται μόνιμα έξω και πέρα από τα όρια των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σύμφωνα με τον ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, «Η Πολιτεία μεριμνά για τα συμφέροντα των καταναλωτών». Νομοθετήματα που παραβλέπουν την αλήθεια και αδιαφορούν για την νομιμότητα, όπως το προκείμενο σχέδιο, αποτελούν προσβολή σε κάθε Πολίτη και της Αρχής της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης του προς το Κράτος. Θα υπάρξει αντίδραση με κάθε νόμιμο μέσο, μέσα και έξω από την Χώρα και θεσμική πίεση από τον κυρίαρχο Λαό προκειμένου το τραπεζικό σύστημα να επανέλθει επιτέλους στην νομιμότητα και για να ανοίξει κάποτε και ο δρόμος για την ανάπτυξη της πολύπαθης οικονομίας με τράπεζες που θα λειτουργούν νόμιμα, υπεύθυνα και θα σέβονται τον Ελληνικό Λαό, με τα χρήματα του οποίου λειτουργούν. Σε τελική ανάλυση, η μόνη ουσιαστική προστασία του πολίτη και του επιχειρηματία παραμένει η κείμενη νομοθεσία, η νομολογία και η αξιοπιστία των Δικαστών μας.