• Σχόλιο του χρήστη 'Κ.Σαραντη' | 3 Μαρτίου 2017, 08:23

    Σκοπός των διατάξεων του Νόμου θα έπρεπε να είναι η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων στα πλαίσια μιας ταχείας, οικονομικής και αποτελεσματικής διαδικασίας. Δυστυχώς, ωστόσο, από την επισκόπηση των διατάξεων, φαίνεται πως ο ως άνω σκοπός δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, θα έπρεπε να επανεξεταστεί το ζήτημα της αρμοδιότητας των Πολυμελών Δικαστηρίων, καταρχήν διότι πρόκειται για δικαστήρια ιδιαίτερα δαπανηρά. Στόχος είναι η διάσωση των επιχειρήσεων και όχι η επιβάρυνση αυτών με δικαστικά έξοδα, ακριβές παρατάσεις, παράβολα και δικηγορικές αμοιβές. Περαιτέρω, τα Πολυμελή Δικαστήρια είναι δυσκίνητα, ενώ υπάρχουν μόνο σε πρωτεύουσες νόμων. Στον αντίποδα, τα Ειρηνοδικεία προσφέρουν οικονομική πρόσβαση στη διαδικασία, υπάρχουν ακόμα και σε μικρές πόλεις της χώρας, ενώ διαθέτουν και εξειδικευμένο προσωπικό, με μακρά εμπειρία στο Ν. 3869/2010. Εξάλλου, τα Πολυμελή Δικαστήρια έχουν συνδεθεί στη συνείδηση Δικαστών, Δικηγόρων, Τραπεζών, αλλά και πολιτών με τη διαδικασία της πτώχευσης, του περίφημου άρθρου 99, της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, διαδικασίες που κάθε άλλο παρά αποτελεσματικές έχουν κριθεί. Τυχόν ανάθεση, επομένως, της παρούσας διαδικασίας στα Πολυμελή Δικαστήρια είναι βέβαιο πως δε θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αντίθετα, ανάθεση αυτής στα Ειρηνοδικεία θα είναι περισσότερο αποτελεσματική για τους ενδιαφερόμενους και σίγουρα θα εξυπηρετήσει επαρκέστερα τους πραγματικους σκοπους του υπο διαβουλευση νομοσχεδιου.