• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ' | 3 Μαρτίου 2017, 09:32
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Πρόβλεψη για διακανονισμό των οφειλών ασφαλισμένου που έχει προσφύγει στη διοικητική δικαιοσύνη για εφάπαξ καταβολή οφειλόμενου ποσού με αντίστοιχη διαγραφή προσαυξήσεων κλπ.,όπως παρακάτω αναλυτικά εκτίθεται; Θα πρέπει να συμπεριληφθεί διάταξη στο νομοσχέδιο,το οποίο να προβλέπει ρύθμιση για ασφαλισμένο στο πρώην Ι.Κ.Α.,στο οποίο και κατέβαλε επί χρόνια τις ασφαλιστικές του εισφορές και από το οποίο θα λάμβανε σύνταξη και στη συνέχεια με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής κρίθηκε ότι θα πρέπει να καταβάλει και ασφαλιστικές εισφορές και εισφορές για υγειονομική περίθαλψη και στον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. για την τελευταία πενταετία και ανεξάρτητα αν δεν ήταν ασφαλισμένος στον άνω Οργανισμό και κατά της οποίας απόφασης ο ασφαλισμένος άσκησε προσφυγή στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.Ειδικότερα θα πρέπει προβλεφθεί διάταξη στο νομοσχέδιο σύμφωνα με την οποία να μπορεί ο ασφαλισμένος να καταβάλει το ποσό των οφειλών του εφάπαξ με ταυτόχρονη διαγραφή ( «κούρεμα») των τυχόν προσαυξήσεων,τόκων,προστίμων κλπ. και με την παράλληλη παραίτησή του από την ασκηθείσα προσφυγή. Επιπλέον θα πρέπει η άνω διάταξη,αν υιοθετηθεί,να αφορά και τους κληρονόμους εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης του άνω ασφαλισμένου σε περίπτωση που αυτός έχει αποβιώσει,πριν την εκδίκαση της προσφυγής του και ειδικότερα την καταβολή εφάπαξ του οφειλόμενου ποσού των εισφορών με την αντίστοιχη διαγραφή των προσαυξήσεων κλπ. και την παραίτησή τους από την ασκηθείσα προσφυγή και με την ιδιότητά τους ως κληρονόμων και κατά το ποσοστό του καθενός εξ αδιαιρέτου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η εξώδικη επίλυση της δικαστικής διαφοράς και η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και η άμεση εισροή χρημάτων στο Δημόσιο Ταμείο και είναι προς το συμφέρον και του ασφαλισμένου που οφείλει και του Ελληνικού Δημοσίου. ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ