• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΚΕΡΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)' | 3 Μαρτίου 2017, 09:58

    Η υποβολή των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων στα Ειρηνοδικεία και όχι στα Πολυμελή Πρωτοδικεία κρίνεται ως η πλέον πρόσφορη και επιβλεβλημένη δεδομένης της εμπειρίας των Ειρηνοδικών με τις συναφείς υποθέσεις του Ν.3869/2010. Σημειωτέον ότι η διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων αυτών στα Ειρηνοδικεία είναι ταχύτερη και οικονομικότερη από την προβλεπόμενη στα Πρωτοδικεία, γεγονός που εξυπηρετεί υπερχρεωμένες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.