• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ' | 3 Μαρτίου 2017, 10:56

    Οι σχετικές υποθέσεις θα πρέπει να υπαχθούν στην καθ' ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατό να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη ταχύτητα στην εκδίκαση αυτών και να εξασφαλιστεί σημαντικά μικρότερο κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη, για τον εκάστοτε αιτούντα, ευρισκόμενο ήδη σε οικονομική δυσπραγία επαγγελματία. Η πρότερη πολύχρονη ενασχόληση των Ειρηνοδικείων με το ταυτόσημο αντικείμενο των υποθέσεων του Ν.3869/2010, καθιστά αυτά καταλληλότερα επί της ουσίας, για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος Νόμου, όπου το μόνο που διαφοροποιείται είναι η επιχειρηματική ιδιότητα του υποκειμένου υπερχρεωμένου προσώπου.