• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ' | 3 Μαρτίου 2017, 10:15

    Η αμοιβή του συντονιστή θα πρέπει να είναι συνάρτηση του όγκου εργασίας που θα απαιτεί ο συντονισμός της κάθε υπόθεσης, αν αφορά πολλούς συμβαλλόμενους στη διαδικασία(οφειλέτες- συνοφειλέτες-πιστωτές),τα ρυθμιζόμενα ποσά και την έκβαση της υπόθεσης. Θα πρέπει να ορίζεται εύρος αμοιβής, με ελάχιστο τα € 200.