• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Κουρεμένος' | 3 Μαρτίου 2017, 10:13

    Αφού ειναι 'εξωδικαστικός' συμβιβασμός προς τι η ανάγκη έκδοσης δικαστικής απόφασης; ή θέλουμε να λέμε 'άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς' ; Θέλουμε ταχύτητα στην ρύθμιση ενός τεράστιου προβλήματος για την Οικονομία και την Κοινωνία ή θέλουμε να λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πρόταση: πρέπει να ισχύσει η λογική του ν3898/2010, με μια ελαφρά τροποποίηση (λόγω των πολλών εμπλεκομένων μερών) και να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: 1. Διενεργείται η όλη διαδικασία και υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων μερών (πιστωτών και οφειλέτη) 2. ΑΝακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. από τον συντονιστή, το λογιστήριο του οφειλέτη, κτλ) το αποτέλεσμα της ρύθμισης στον ΚΑΘΕ πιστωτή, είτε έχει συμμετάσχει είτε όχι, στον βαθμό που τον αφορά (π.χ. ποσοστό κουρέματος, δόσεις, κτλ). Ετσι διαφυλλάσεται και η εχεμύθεια που δεν θα υπήρχε εάν θα εκδιδόταν απαραιτήτως απόφαση δικαστηρίου. 3. Υπάρχει προθεσμία 10 ημερών για τυχόν ενστάσεις από οποιονδήποτε πιστωτή. 4. Ο συντονιστής μόνος του, είτε την απορρίπτει είτε κάνει αντιπρόταση σε όλο τον κύκλο των συμμετεχόντων. 5. Μετά υπάρχουν ΔΥΟ ΕΚΔΟΧΕΣ: 5α. Τελικά, υπάρχει συμφωνία όλων των πιστωτών. Τότε ο συντονιστής καταθέτει την συμφωνία στο δικαστήριο και ή συμφωνία έχει άμεση ισχύ και εκτελεστότητα ΧΩΡΙΣ ανάγκη έκδοσης δικαστικής απόφασης ( δηλαδή, κατι που ήδη ισχύει με τον ν3898/2010). 5β. Τελικά δεν υπάρχει συμφωνία όλων, δηλαδή κάποιος ή κάποιοι πιστωτές διαφωνούν. Τότε και μόνον τότε, αυτός ή αυτοί που διαφωνούν προσφεύγουν σε δικαστήριο (όποιου βαθμού δικάζει γρηγορότερα), το ίδιο με αυτό όπου ο συντονιστής καταθέτει το πρακτικό με την συμφωνία των υπολοίπων πιστωτών. Τότε ο δικαστής αποφασίζει δεσμευτικά για όλους τους πιστωτες (είτε έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία είτε όχι, είτε διαφωνούν είτε όχι). Εννοείται ότι θα εξακολουθεί να ισχύει το δικαίωμα έφεσης κατά τα κρατούντα.