• Σχόλιο του χρήστη 'Ανθούλα Τσόλη Δικηγόρος' | 3 Μαρτίου 2017, 11:17

    Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το ζήτημα σε περιοχές με έντονο το στοιχείο της νησιωτικότητας στις οποίες υπάρχει μεν Ειρηνοδικείο πλην όμως η έδρα του Πρωτοδικείου βρίσκεται σε άλλο μέρος.Σε νησιά όπως η Τήνος,η Μύκονος,η Άνδρος,η Σαντορίνη κτλ,δικηγόροι,μάρτυρες οφείλουν για κάθε δικάσιμο Πρωτοδικείου να μεταβούν σε άλλο νησί (εν προκειμένω Σύρο ή Νάξο) και συχνά να διαμείνουν ακόμα και τρεις ημέρες, με έξοδα ιδιαιτέρως μεγάλα. Συνεπώς τα έξοδα αυτά, αν επιλεγεί τελικά η λύση του Πρωτοδικείου ,θα κληθούν να πληρώσουν οι υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες. Όσοι ασκούμε δικηγορία αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο θα είναι κάτι τέτοιο,κρίνοντας με βάση τις "συναφείς" υποθέσεις του Ν.3869/2010 στις οποίες τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα αδυνατούν πολλές φορές να πληρώσουν ακόμη και το απαιτούμενο γραμμάτιο Ειρηνοδικείου). Σύμφωνα λοιπόν με όσα εκτέθηκαν, δέον όπως δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της τοπικής εγγύτητας των Ειρηνοδικείων.