• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΛΕΒΙΤΗ' | 3 Μαρτίου 2017, 11:43

    Ο θεσμός της διαμεσολάβησης εξυπηρετεί το πνεύμα και το γράμμα του υπό διαβούλευση νόμου και γι' αυτό θεωρώ πως υπάρχει ήδη ένα ικανό θεσμικό πλαίσιο για να εξυπηρετηθεί η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων και οι σχετικές διαδικασίες, γι' αυτό θεωρώ πως δε χρειάζεται νέο θεσμικό πλαίσιο προς τούτο, παρά μόνο ειδικές προβλέψεις. Συνεπώς θεωρώ πως οι προβλεπόμενες διαδικασίες στον υπό διαβούλευση νόμο, πρέπει να ενταχθούν στο γενικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης και απλά να εξειδικευτεί το θεσμικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης. Κυρίως όμως θεωρώ πολύ σημαντικό να παρίστανται τα μέρη υποχρεωτικά με δικηγόρους στη διαδικασία, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους, καθότι ήδη η νομολογία καταδεικνύει πως στο παρελθόν συστηματικά καταστρατηγήθηκαν τα δικαιώματα των δανειοληπτών με λεόντειους όρους κατά την υπογραφή δανειακών συμβάσεων με τις τράπεζες και τούτο πρέπει και είναι ευκαιρία να αλλάξει.