• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΣΚΕ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ' | 3 Μαρτίου 2017, 11:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η προτεινόμενη «Ρύθμιση(;)» είναι απορριπτέα διότι από Οικονομικής Απόψεως , και όχι μόνο, κρίνεται ως Αποσπασματική, Μη Ρεαλιστική, ίσως Τραπεζοεμνευσμένη και τελείως Αναποτελεσματική. Κρίνεται δε, απορριπτέα και από Διαδικαστικής Απόψεως, διότι είναι Χρονοβόρος, Εμπλέκει: 100άδες Πιστοποιημένους Εκτιμητές Ακινήτων, Οικονομικούς Εμπειρογνώμονες, Δικαστικούς Επιμελητές, Δικηγόρους, Ειδικούς Επιμελητές, Συμβολαιογράφους, Ειδικούς Διαμεσολαβητές, Δικαστήρια, κλπ, κλπ. Και τελικά, κρίνεται και ως ασκόπως Δαπανηρή, διότι όλοι οι προαναφερθέντες θα πρέπει να αμειφθούν, φανερά και ίσως και κρυφά, από επιχειρήσεις στεγνές από κεφάλαια κινήσεως. Και βέβαια, στο προαναφερθέν κόστος πρέπει να προστεθεί η προκαλούμενη μακροχρόνια γραφειοκρατική περιπέτεια του πήγαινε έλα, και οπωσδήποτε το συνεπαγόμενο κόστος του Δημοσίου και των λοιπών συντελεστών της «Ρύθμισης». Και φυσικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη, και οι συνηθισμένοι και συνυφασμένοι, σε τέτοιες περιπτώσεις, μισοεκβιασμοί και τα σχετικά πιθανά λαδώματα. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, οι προτάσεις μας διαμορφώνονται σε σε τρεις (3) άξονες, (Α) Σχολιασμός (Β) Οι Προτάσεις του ΕΣΚΕ, (Γ) Οι προοπτικές της Ανάπτυξης για έξοδο από την κρίση. Α – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 1. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ακόμα και στην καλύτερή του μορφή, αποτελεί αποσπασματική λύση ευρύτερου προβλήματος και ΔΕΝ επαρκεί μόνο του για τα διασφαλίσει την συνέχεια της λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα κριθούν βιώσιμες, χωρίς την συνδρομή και των λοιπών βασικών προϋποθέσεων για τον σκοπό αυτό που δεν εμπίπτουν στα στενά κριτήρια αξιολόγησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, ήτοι:  Κεφαλαιακή επάρκεια και Κεφάλαια κίνησης  Κερδοφορία για την απόσβεση παλαιών οφειλών  Ανυπαρξία τραπεζικής χρηματοδότησης  Αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης της αγοράς  Λειτουργικά, ανταγωνιστικά και πιστωτικά προβλήματα στις εξαγωγές  Υπερφορολόγηση των πάντων  Μακροχρόνια προοπτική ανάκαμψης και επανόδου σε ρυθμούς ανάπτυξης 2. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ολική απουσία και της παραμικρής αναφοράς στην βαθειά και μακρόχρονη οικονομική κρίση που βασικά άρχισε από την «άτυπη χρεωκοπία του Δημοσίου», και συνεχίστηκε με τις 7χρονες λανθασμένες αρκετές πολιτικές των μνημονίων, όπως ήδη έχουν παραδεχθεί και οι επικεφαλής οικονομολόγοι του ΔΝΤ, και πληθώρα οικονομολόγων διεθνούς κύρους. Η επιβληθείσα βιαία εσωτερική υποτίμηση των μνημονίων, εγκατέστησε την διαχρονική λιτότητα. Η οποία εφόσον συνεχίζεται τροφοδοτεί την ανεργία και τις αιτίες που έφεραν τα καταιγιστικά προβλήματα στον πληθυσμό και στην πραγματική παραγωγή. 3. Οι επιχειρήσεις που δεν θα ενταχθούν στη ρύθμιση του νέου νόμου ως «μη βιώσιμες» θα οδηγηθούν στην Κόλαση των πλειστηριασμών από το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Φορείς, από τις τράπεζες και τα φημολογούμενα κοράκια τους, τα Distress funds. Απλά γιατί βρέθηκαν σε λάθος τόπο σε λάθος χρόνο. Και η διαδικασία διαχωρισμού των ως προς την υπαγωγή τους στον νέο νόμο, καθόλου δεν πείθει ότι θα είναι άμεμπτη. Και διερωτάται κανείς, πώς τόσο εύκολα προεξοφλείται ότι και θα υπάρξει και θα είναι και επαρκής η μελλοντική κερδοφορία που απαιτείται για την απόσβεση των παλαιών οφειλών και των κόκκινων τραπεζικών δανείων, έστω και μετά από κάποιο κούρεμα. Αυτό είναι εξαιρετικά αμφίβολο σε συνθήκες συνεχιζόμενης γενικής κρίσης, ασφυξίας της αγοράς και αποσταθεροποίησης των πάντων. Χρειάζεται γενναίος ρεαλισμός. Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι θα μπορέσουν ποτέ να εισπράξουν το σύνολο των παλαιών οφειλών: το Δημόσιο 100 δις, οι τράπεζες άλλα 100 δις, και οι Ασφαλιστικοί Φορείς 30 δις, περίπου; Εάν όχι, που είναι βέβαιο, τότε το πιο πιθανόν είναι να εισπράξει το Δημόσιο κάποιο μέρος των παλαιών οφειλών. Άραγε το 50%, περισσότερο ή λιγότερο; Διαφαίνεται όμως ότι, όπως πάνε τα πράγματα, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό, εκτός και εάν υπάρξει κάτι το πολύ ριζικό, το πολύ ανατρεπτικό. Τελικά, μάλλον δεν θα εισπράξουν περισσότερα από 30-40%. ΟI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΚΕ: Επομένως ο ρεαλισμός επιβάλει να εξεταστεί : α) H με αυστηρές προϋποθέσεις (μελλοντικού και βέβαιου ελέγχου ) διαγραφή κάποιου ποσοστού των παλαιών οφειλών όλων των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Φορείς, π.χ. διαγραφή των πάσης φύσεως προσαυξήσεων. Όλες δε οι επιχειρήσεις να θεωρηθούν a priori ειλικρινείς, και υπό την αίρεση ότι θα αποδειχθούν και ειλικρινείς, ως προς τα οικονομικά τους στοιχεία σε βάθος δεκαετίας και β) Το ΠΑΓΩΜΑ του 50% του υπολοίπου των παλαιών οφειλών προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Φορείς όλων των επιχειρήσεων για περίοδο 6-7 ετών. Που κρίνεται εύλογο ελάχιστο διάστημα για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα συσσωρευμένα και τα σημερινά τρομερά λειτουργικά τους προβλήματα, εάν και εφόσον, φυσικά, ληφθούν και άλλα απαραίτητα μέτρα Ανάπτυξης της Οικονομίας. Πλην όμως, για να μην υπάρξει άμεση στέρηση εισροών του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Φορέων, και για να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ανεύρεσης ισοδύναμων πόρων για την κάλυψη των παραπάνω κονδυλίων, θα πρέπει κατά την έναρξη εφαρμογής της προαναφερθείσης «Διαγραφής» ως και του «Παγώματος», να προβλεφθεί ότι όσες επιχειρήσεις θελήσουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα, π.χ. «Νέα Πορεία» (που πρέπει να είναι μέρος ευρύτερου Προγράμματος Ανάπτυξης) θα πρέπει : 1ον) να υποβάλουν αίτηση Υπαγωγής στο Πρόγραμμα Νέα Πορεία, δηλώνοντας ότι θα εξοφλήσουν ως έχουν τις παλαιές οφειλές τους στους προσεχείς από την Αίτηση 12 μήνες, άλλως θα αποβάλλονται από αυτήν την Ρύθμιση, 2ον) να προσκομίσουν αντίγραφα δεκαετίας των Φορολογικών Δηλώσεων (ΦΔ) των οικονομικών μονάδων τους, ως επίσης ΦΔ δεκαετίας ως κάτωθι (υπό μορφή πινάκων): Ανώνυμες Εταιρίες: ειδικώς: 10ετίας για άπαντες τους μετόχους άνω του 1%, και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους, των Γενικών Διευθυντών, και 5ετίας για τους Διευθυντές των Υπηρεσιών τους. ΕΠΕ, μονοπρόσωπες ή μη: για άπαντες τους Μεριδιούχους άνω του 5%, και τους Διαχειριστές τους. Ομόρρυθμες Εταιρίες : για άπαντες τους εταίρους τους της δεκαετίας. Ετερόρρυθμες Εταιρίες : για άπαντες τους ομόρρυθμους, και για τους άνω του 10% ετερόρρυθμους. Προσωπικές οικονομικές μονάδες: των ιδιοκτητών τους. 3ον) να προσκομίσουν αντίγραφα των ΦΔ 10ετίας, ως και σχετικό πίνακα στοιχείων και για τις ή τους συζύγους των άνω προαναφερθέντων προσώπων, ως και των συγγενών εξ αίματος η εξ αγχιστείας τους μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας. 4ον) Στους προαναφερθέντες πίνακες θα συμπεριλαμβάνονται ανά έτος, και όπου δει: ο Μηνιαίος και Ετήσιος Μισθός, Μερίσματα, Διανεμηθέντα Κέρδη, Bonus, Ετήσιες Αμοιβές τους ως μελών του ΔΣ, Stock Options, Eμβάσματα στο εξωτερικό, Αγορά και Πώληση περιουσιακών στοιχείων εντός εκτός Ελλάδος, προσωπικά Δάνεια, Κληρονομιές, Λαχεία, Δωρεές, κλπ. 5ον) Η Αίτηση θα συνοδεύεται επίσης, με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι άπαντα τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι ακριβή και ειλικρινή και ότι αποδέχεται ο Αιτών την ρήτρα ακύρωσης της υπαγωγής στην Ρύθμιση της Νέας Πορείας, ως και την αναδρομική απώλεια των εξ αυτής ωφελημάτων, και των συναφών εκ του Νόμου συνεπειών. Επίσης, ότι η μη καταβολή των παλαιών οφειλών του 12μήνου, συνεπάγεται την ακύρωση της Ρύθμισης 6ον) Εάν η Πολιτεία αποδεχθεί την ως άνω πρόταση, αποδεικνύει την μεγαλοψυχία της με τις παραχωρήσεις της. Όμως, και οι Διοικήσεις των Οικονομικών μονάδων πρέπει και αυτές να αποδείξουν την μεγαλοψυχία τους αποδεχόμενες να θυσιάσουν στον βωμό της Νέας πορείας μέρος των ετησίων απολαβών τους. Και συνεπώς προτείνεται π.χ. υποχρεωτικό κούρεμα των πάσης μορφής και φύσεως απολαβών τους κατά, π.χ., 30%,ως και πάγωμά τους για 3 έτη. Επίσης δε, η μετά τα 3 έτη πιθανή αύξηση τους, δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό αύξησης των κερδών. Και φυσικά, υποχρεωτική μηδενική αύξηση, ελλείψει κερδών. (Για να σταματήσει και το διαχρονικό σκάνδαλο. Που ενώ η Χ, Ψ εταιρία ζημιώνεται ετησίως κάποια εκατομμύρια, κάποιες φορές παρατηρείται οι Διοικούντες να κάνουν γενναία αύξηση των αμοιβών τους!!!). Η προτεινόμενη προσέγγιση αφορά, επίσης, και τα διανεμόμενα στους μετόχους κέρδη. 7ον) Η Πολιτεία πρέπει να ξαναδεί το (ανά)θέμα της προκαταβολής του Φόρου Εισοδήματος επί των κερδών της επόμενης χρήσης(;), στερώντας βασικά κεφάλαια Κίνησης. Που ταυτόχρονα είναι και σημαντικό αντικίνητρο να γίνουν οι αναγκαίες εταιρικές επενδύσεις. 8ον) Όλες οι Αιτήσεις να αναρτώνται στην Διαύγεια, μόλις υποβάλλονται, ώστε να είναι εφικτή η διαρκής ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Γεγονός που σηματοδοτεί και τονίζει την έμμεση, πλην σαφή, και Υπεύθυνη Διαβεβαίωση ότι τα αιτηθέντα και υποβληθέντα με την Αίτηση οικονομικά δεδομένα, όχι μόνο της οικονομικής μονάδος, αλλά και των κατά καιρούς συνδεδεμένων προσώπων είναι ακριβή και ειλικρινή, και συνεπώς καθησυχάζει τις κάποιες ανησυχίες ότι πιθανόν να έχει γίνει πάρτι κάποιων επιτηδείων. Διότι, βέβαια, θα επακολουθήσει, οπωσδήποτε , ο προβλεπόμενος έλεγχος με τις πολύ βαριές κυρώσεις και τις καταστροφικές συνέπειες του. Και φυσικά, θα είναι απορίας(;) άξιο, γιατί κάποιες οικονομικές μονάδες δεν υποβάλλουν Αίτηση υπαγωγής στην Νέα Πορεία. Με προφανή συμεράσματα. 9ον) Για να δείξει και να αποδείξει η Πολιτεία την σταθερή απόφασή της ότι θα κάνει το ως άνω προταθέντα σε βάθος έλεγχο, θα πρέπει να μεριμνήσει για την άμεση πρόσληψη(;) ή/και σύσταση ειδικού ανεξάρτητου ελεγκτικού οργάνου, του οποίου την μηνιαία ελεγκτική πρόοδο θα πρέπει επίσης να την αναρτά στην Διαύγεια, όπου και θα σημειώνεται ότι έγινε ο έλεγχος συγκεκριμένων οικονομικών μονάδων. Ώστε να το γνωρίζει ο κάθε οφειλέτης, αλλά και ο κάθε ενδιαφερόμενος για τον συγκεκριμένο οφειλέτη. Και φυσικά, θα πρέπει να αναφέρεται και η κάθε αρνητική περίπτωση, και για παραδειγματισμό. 10ον) Να μην μπορούν οι πιστωτές να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης ούτε πώληση των απαιτήσεων σε funds, για διάστημα 3ετίας μετά την Υπαγωγή στην Νέα Πορεία Γ) ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα για την επιβίωση του Ελληνισμού και της Χώρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με αναθέματα, κομματικούς διαξιφισμούς, δημοσιογραφικές παραφιλολογίες και απόλυτη σιωπή υπεύθυνων και μη. Οι πιθανοί Μελετητές μπορούν , εάν το θελήσουν, να δομήσουν ένα εθνικό σχέδιο, όχι μόνο εξόδου από την κρίση, αλλά και ολικής ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας από μηδενική βάση. Εισηγούμενοι, μεταξύ των άλλων, τον εξοστρακισμό παραδοσιακών αντιλήψεων, που εντάσσονται στην «ουρά του τυφώνα της τουρκοκρατίας» από τις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να απαλλαγούμε σχεδόν 200 χρόνια μετά την απελευθέρωση. Η Πολιτεία και τα πολιτικά κόμματα έχουν αποδειχθεί απόλυτα ανίκανα, αλλά και μόνιμα απρόθυμα να εγκαταλείψουν τα εξουσιαστικά τους δικαιώματα, ως διάδοχοι των «τούρκων πασάδων» με απεριόριστες εξουσίες επάνω σε φοβισμένους πολίτες-ραγιάδες, που παραμένουν προσκολλημένοι στο «κισμέτ», και σε όλα τα άλλα νοσηρά κατάλοιπα του χατζιαβατισμού. ‘Ολοι μας έχουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν για το Εθνικό μας τέλμα για το οποίο οφείλουμε και αυτοκριτική αλλά και λογοδοσία στις επόμενες γενεές. Συμπερασματικά και σχηματικά, το καράβι που λέγεται Ελλάς χτύπησε σε βράχο και τώρα μοιράζουν διαβεβαιώσεις ότι το καράβι δεν θα βουλιάξει αλλά θα σωθεί γιατί, αντ’ αυτού, θα βουλιάξει …ο βράχος!! Για τις επιχειρήσεις υπάρχει μόνο ο μονόδρομος της συρρίκνωσης, των γενναίων περικοπών εξόδων και προσωπικού (δηλαδή ακραία λιτότητα) και της αποτροπής κατασχέσεων και πλειστηριασμών στην νέα εποχή που θα μείνει στην ιστορία σαν η «νέα εποχή δόξας για τους μαυραγορίτες» που τώρα λέγονται τράπεζες και distress funds, σε ένα νεόκοπο παροξυσμό εθνικού ξεπουλήματος της περιουσίας και της αξιοπρέπειας κάθε πολίτη που είχε την ατυχία να επενδύσει σε μια επιχειρηματική προσπάθεια, που, όπως λαθεμένα πίστευε, θα ήταν «για το καλό του». Σωτηρία ασφαλώς και υπάρχει, αλλά όχι με συνταγές μαθητευόμενων αλχημιστών….