• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΛΕΒΙΤΗ' | 3 Μαρτίου 2017, 11:07

    Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη και φυσικά να εξυπηρετηθεί η αποπληρωμή της οφειλής, συνεπώς είναι προφανές πως η εξωδικαστική ρύθμιση είναι οφέλιμη και για τα 2 μερη, συνεπώς δεν είναι δυνατόν και δίκαιο να βαρύνει μόνον τον οφειλέτη. Επίσης η αμοιβή πρέπει να είναι αναλογική με το ποσό της ρύθμισης, φυσικά με προβλεπόμηνη βάση και οροφή. Η διάκριση των οφειλών και της αμοιβής για τη ρύθμισή τους σε 2 μόνο κατηγορίες συνιστά άδικη, δυσανάλογη και άνιση μεταχείριση των οφειλετών.