• Σχόλιο του χρήστη 'Χαράλαμπος Διπλάρης' | 3 Μαρτίου 2017, 11:18

    Η ανάθεση της επικύρωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού για την διευθέτηση των οφειλών των επιχειρήσεων στα Πολυμελή Πρωτοδικεία αποτελεί παράβαση της δικονομικής ισότητας, ιδίως στις περιπτώσεις όπου π.χ. ο διευθυντής μιας επιχείρησης έχει υπαχθεί ως φυσικό πρόσωπο στο ν. 3869/2010 και επομένως στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, ο ίδιος ως εκπρόσωπος επιχειρήσεως να υπάγεται στην αρμοδιότητα των πολυμελών Πρωτοδικείων. Συνεπώς, η έκδοση απόφασης από το Ειρηνοδικείο και από το Πολυμελές Πρωτοδικείο για το ίδιο πρόσωπο, σε περίπτωση αντιφατικών αποφάσεων προκαλεί πρόβλημα. Ως εκ τούτου για την αποφυγή της δικονομικής αυτής διαστρέβλωσης αναγκαία είναι η υπαγωγή και των ως άνω υποθέσεων των επιχειρήσεων στα Ειρηνοδικεία.