• Άρθρο 2 παρ. 5: Η μη υπαγωγή στη διαδικασία οφειλετών, που το 85% των οφειλών τους ανήκουν σε έναν πιστωτή, θα αποκλείσει από τη διαδικασία μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Άρθρο 2 παρ. 6: Η παράγραφος αυτή έχει γριφώδη διατύπωση, επομένως, συνιστάται να αναδιατυπωθεί, ώστε να καταστεί αντιληπτή η ρύθμιση αυτή καθεαυτή και να είναι σαφής η στόχευσή της.