• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ' | 3 Μαρτίου 2017, 12:53
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 2 παρ. 5: Η μη υπαγωγή στη διαδικασία οφειλετών, που το 85% των οφειλών τους ανήκουν σε έναν πιστωτή, θα αποκλείσει από τη διαδικασία μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Άρθρο 2 παρ. 6: Η παράγραφος αυτή έχει γριφώδη διατύπωση, επομένως, συνιστάται να αναδιατυπωθεί, ώστε να καταστεί αντιληπτή η ρύθμιση αυτή καθεαυτή και να είναι σαφής η στόχευσή της.