• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ' | 3 Μαρτίου 2017, 12:00
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 9 παρ. 3: Στο τελευταίο εδάφιο («Αν ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές … ή προσώπων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη») ελλείπει μία λέξη. Άρθρο 9 παρ. 6 Τίθεται το ερώτημα γιατί η ρύθμιση των οφειλών πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα όλους τους πιστωτές, ακόμη και αυτούς που δεν εγείρουν ζητήματα, προς τους οποίους οι οφειλές κατά τεκμήριο εξυπηρετούνται κανονικά.