• Σχόλιο του χρήστη 'Δέσποινα Κόλλια' | 3 Μαρτίου 2017, 13:14

    Η υπαγωγή της δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών θα πρέπει να ανατεθεί στα Ειρηνοδικεία που ήδη έχουν εμπειρία στο χειρισμό των υποθέσεων των υπερχρεωμένων. Τα Πρωτοδικεία είναι ήδη υπερφορτωμένα με εκκρεμείς υποθέσεις.