• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ' | 3 Μαρτίου 2017, 13:09
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η παραγρ 6 του αρθ 2 πρεπει να επαναδιατυπωθεί. "Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων (α) ΔΕΝ υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη ΔΕΝ συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. " Δύο αρνήσεις κάνουν μια κατάφαση μαθαίναμε. Ητοι ΔΕΝ δεσμεύονται οι οφειλέτες των οποίων οι απαιτήσεις ΔΕΝ ξεπερνούν το ποσό των 2.000.000 €, άρα δεσμεύονται μόνο εφ όσον οι απαιτήσεις τους ειναι ανώτερες των 2.00.000 €, όπερ άτοπον. Μαλλον το αντίθετο ήελε ο συντάκτης.