• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ' ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2014' | 3 Μαρτίου 2017, 13:37

    - Σκοπός της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως εξάλλου και της ιδιωτικής πτώχευσης [ν. 3869/2010], είναι η ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη με τρόπο γρήγορο, σύμφωνο με τις οικονομικές του δυνάμεις κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης και κατά το δυνατόν πιο συμφέρον για τους πιστωτές, ώστε η επιχείρηση να διασωθεί και να συνεχίσει την παραγωγική της διαδικασία. Η ανάπτυξη της οικονομίας επέρχεται όταν τα ζητήματα της (υπερ)χρέωσης διευθετούνται με τρόπο αποτελεσματικό και γρήγορο είτε εξωδικαστικά είτε μετά από δικαστική παρέμβαση. Η διαδικασία εξ ορισμού απαιτεί ταχύτητα, καθότι το «κέρδος» των πιστωτών δε θα προέλθει από την εξόφληση των οφειλομένων (που σχεδόν ποτέ δεν είναι δυνατή στο πλαίσιο μιας διαδικασίας «συμβιβασμού») αλλά από τη διάσωση της επιχείρησης, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται ως παραγωγική λειτουργία, ως θέσεις εργασίας αλλά και ως πηγή δημοσίων εσόδων (μέσω καταβολής φόρων, ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών κτλ). -Το Πολυμελές δικαστήριο ωστόσο δεν μπορεί εκ φύσεως κινηθεί με ταχύτητα, αφενός μεν λόγω έλλειψης εμψύχου δυναμικού αφετέρου δε λόγω ελαττωματικών υποδομών. - Οι Ειρηνοδίκες με την η επταετή πλέον πείρα τους στην εκδίκαση των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 τους έχει ήδη καταστήσει θεωρητικά και πρακτικά έτοιμους να αντιμετωπίζουν και να διεκπεραιώνουν με ταχύτητα και επιστημονική αρτιότητα θέματα που άπτονται της νομοθετικής αντιμετώπισης της υπερχρέωσης, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ -Ο εν λόγω στόχος εξασφαλίζεται μέσω των χαμηλότερων ελάχιστων αμοιβών (Γραμμάτια Προκαταβολής Εισφορών) -Λόγω του μεγάλου αριθμού Ειρηνοδικείων και της ευρείας γεωγραφικής διασποράς τους ανά την Επικράτεια και επομένως την τοπική τους εγγύτητα προς τον αιτούντα σε σχέση με τα Πρωτοδικεία Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στο από 24-2-2017 δελτίο τύπου που εξέδωσε, ζητά αύξηση οργανικών θέσεων των δικαστών όλων των βαθμίδων, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάθεση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων στα Ειρηνοδικεία. Συνεπώς παρέλκει κάθε περαιτέρω αντίκρουση εκ μέρους του Σωματείου των λιγοστών και αστήρικτων «επιχειρημάτων» περί διορισμών και σκοπών που αγιάζουν ή δεν αγιάζουν τα μέσα. Τα επιχειρήματα αυτά προβάλλονται αναπόδεικτα και ως άσχετα με το υπό διαβούλευση θέμα, δεν προάγουν το σκοπό της δημόσιας διαβούλευσης, που είναι η ανταλλαγή και ανάπτυξη επιχειρημάτων με ουσιαστικό και νομικό περιεχόμενο για σαφώς ορισμένο θέμα. Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ’ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2014.