• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ' | 3 Μαρτίου 2017, 13:58
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Είναι παράδοξο ο νόμος να εφαρμόζεται σε πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, αφήνοντας εκτός χιλιάδες επαγγελματίες οι οποίοι αγωνίζονται να κρατηθούν και να κρατήσουν ζωντανή τη χώρα, έχοντας στη πλάτη τους φορολογικά βάρη εκτός λογικής. Επιβάλλεται ο νόμος να εφαρμοστεί σε όλους ανεξαιρέτως τους ενεργούς επαγγελματίες, σε μια προσπάθεια διευθέτησης των οφειλών τους και παράλληλα διατήρησης σχετικής οικονομικής ισορροπίας και βιωσιμότητας. Στις περίεργες οικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, οφείλει η κεντρική διοίκηση να συσπειρώσει το επιχειρηματικό δυναμικό, δίνοντας του το χώρο και τον τρόπο να συνεχίσει τη δραστηριότητά του.