• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ' | 3 Μαρτίου 2017, 13:08
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η παράγραφος 3 και ειδικώτερα η τελευταία φράση χρήζει συντακτικής βελτιώσεως. "υπηρεσιών ή οιασδήποτε φύσεως του οφειλέτη ??? ή προσώπων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη"