• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Δημητρίου' | 23 Ιουνίου 2017, 10:11

    μαζί με αυτά (αν και δεν πιστεύω ότι θα κάνετε τον κόπο να τα διαβάσετε!) είναι ανάγκη πια να τεθούν απαγορεύσεις όσον αφορά τις διάφορες εταιρίες-γραφεία ειδοποιήσεων οφειλετών (τις "εισπρακτικές εταιρίες") και ειδικότερα: 1) Απαγόρευση της δραστηριότητας αυτής ή αν είναι να θεωρείται νόμιμη, τότε θα πρέπει σε όλους τους οφειλέτες δανείων και εγγυητές να προβλεφθεί ρύθμιση ώστε: για όλες τις δανειακές συμβάσεις (παλαιότερες και νεότερες) να προβλεφθεί ότι για να είναι δυνατή η δια των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ειδοποίηση να έχει συνταχθεί σχετικό δελτίο-συναίνεσης, το οποίο όμως να αποσταλεί και να υπάρχει σχετική καταχώρηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όχι στον δανειστή (να θεωρείται ποινικό αδίκημα και να προβλέπονται και άλλες κυρώσεις στην περίπτωση που ο δανειστής γνωρίζει ότι έχει υπάρξει άρνηση συναίνεσης για την δραστηριότητα αυτή από τον οφειλέτη) -να προβλεφθεί ότι τυχόν όροι σε δανειακές συμβάσεις που υπάρχουν και αναφέρονται σε συναίνεση του οφειλέτη ή του εγγυητή για να γίνονται τέτοιου είδους ειδοποιήσεις θεωρούνται ως άκυροι και ότι μόνο αν ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία να είναι δυνατό να ασκείται αυτή η δραστηριότητα και 2) Να προβλέπονται συγκεκριμένες ώρες της ημέρας για να γίνονται αυτές οι κλήσεις, ήτοι μεταξύ 11 π.μ.-13.00 π.μ. και μόνο σε εργάσιμες ημέρες. Ομοίως να προβλεφθεί όχι μόνο να εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου των επιχειρήσεων αυτών στις τηλεφωνικές συσκευές αυτών που καλούν, αλλά να είναι αριθμός τηλεφώνου που να ανευρίσκεται εύκολα σε ενιαίο τηλεφωνικό κατάλογο και να μην είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, αλλά σταθερού, γιατί σε περίπτωση επανάκλησης από αυτόν που κάλεσαν να μην χρεώνεται ως κλήση σε κινητό τηλέφωνο. 3) Να προβλέπεται ρητή υποχρέωση ότι όταν καλείται τηλέφωνο και απαντάται, πριν γίνει η οποιαδήποτε επικοινωνία, να υπάρχει ηχογραφημένο μήνυμα ότι η κλήση ηχογραφείται και αν αποδέχεται ο συνομιλητής ηχογράφηση. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι όλα αυτά δεν θα σας απασχολήσουν, αλλά αυτά απασχολούν όλους τους καταναλωτές πια.