• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγής Δελακάς' | 24 Ιουνίου 2017, 14:18

    1. Παρακαλώ να προστεθεί ρύθμιση ώστε όλα τα ονομαστικά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων εκτός από την ανάρτηση τους στην διαύγεια (από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) να δημοσιεύονται και σε όλα τα κατά τόπους ΜΜΕ και να αναρτώνται & σε κεντρικού πίνακες στους δημόσιους χώρους . Αυτό θα αποτελέσει καταλύτη για να γίνεται η ορθή χρήση τους και να προστατευτούν οι καταναλωτές.