• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ' | 28 Ιουνίου 2017, 09:52

    Παρά το γεγονός ότι ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ένωσης καταναλωτών η Μέλος του ΕΣΚΑ διαθέτει παρά πολύ χρόνο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν στην συμμετοχή του στα συγκεκριμένα θεσμικά όργανα , δεν έχει προβλεφθεί από καμιά διάταξη η Άρθρο.......για συνδικαλιστικη άδεια . Ο Χρόνος που διαθέτει ένας "εθελοντής" στο καταναλωτικό κίνημα είναι τεράστιος . Το καταναλωτικό κίνημα δεν έχει στην Ελλάδα τις υποδομές και τα τεχνικά χαρακτηριστικα που διαθέτουν ενώσεις σε άλλες χώρες της Ε.Ε. . Πιστεύω οτι θα πρέπει προβλεφθεί να έχει δικαίωμα ένα μέλος του Δ.Σ η ο Πρόεδρος , ο Γραμματέας , ο Αντιπρόεδρος , ο Ταμίας να έχουν το δικαίωμα άδειας 30 ημερών προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά οπού και όποτε τους ζητηθεί . Σας γνωρίζω ότι ακόμα και σε πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για μια σημαντική ημερίδα εάν πραγματοποιηθει κατά τις πρωινές ώρες δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει αφού δουλεύει και δεν μπορεί νομίμως να λείψει από την εργασία του .