• Σχόλιο του χρήστη 'Vodafone- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ' | 6 Ιουλίου 2017, 14:13

    το να τεθεί η 2ετία ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι εσφαλμένος και τούτο διότι η εύλογη διάρκεια ζωής ενός τεχνολογικά προηγμένου αγαθού είναι πολύ μικρότερη των δύο ετών λόγω της αλματώδους εξέλιξης της τεχνολογίας.