• Σχόλιο του χρήστη 'Vodafone- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ' | 6 Ιουλίου 2017, 14:02

    Θα πρέπει να αφαιρεθεί η λέξη «πωλητής» και ταυτόχρονα να αντικατασταθεί η λέξη «δύναται» από «υποχρεούται», ούτως ώστε να υποχρεωθούν οι κατασκευάστριες εταιρείες να αναλάβουν οι ίδιες το κόστος αντικατάστασης συσκευών.