• Σχόλιο του χρήστη 'Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ' | 2 Νοεμβρίου 2017, 21:55

    Τρία ερωτήματα προς πιθανό προβληματισμό: 1) Θα προκοινοποιηθεί το νομοσχέδιο στην Επιτροπή σύμφωνα με την σχετική υποχρεωτική Οδηγία ; Φαίνεται καθαρά ότι περιλαμβάνει μια σειρά από εθνικές διατάξεις, που μπορεί να θεωρηθούν ως δυνητικά εμπίπτουσες στους όρους προκοινοποίησης 2) Έχουν ληφθεί υπόψη υπάρχουσες ειδικές νομοθετικές/ κανονιστικές διατάξεις τόσο εθνικής όσο και κοινοτικής νομοθεσίας, ώστε να μην υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, σύγκρουση, αντίφαση ή σύγχυση ; 3)Έχει ληφθεί υπόψη το εκκρεμές σε κοινοτικό επίπεδο προτεινόμενο νομοθετικό.κανονιστικό πακέτο περί "Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας Προιόντων" ;