• Σχόλιο του χρήστη 'Ντάβος Παναγιώτης' | 20 Μαΐου 2018, 19:05

    Να μπει η φράση Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόσβεση η οποία δεν γίνεται αναλογικά σε όλους τους μετόχους αλλά ειδικά αποσβένει περισσότερο ή λιγότερο το κεφάλαιο ορισμένων μετόχων σε σχέση με άλλους Η μη αναλογική απόσβεση χρησιμοποιείται ως μια εναλλακτική περίπτωση για τις παράνομες έμμεσες μεταβιβάσεις μετοχών από μέτοχο σε μέτοχο.