• Σχόλιο του χρήστη 'Ντάβος Παναγιώτης' | 20 Μαΐου 2018, 19:22

    Να καταργηθεί η φράση: "Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό." Η μεταβίβαση να είναι έγκυρη με την δημοσίευση του βιβλίου μετόχων στο ΓΕΜΗ και ο μέτοχος να έχει υποχρέωση την επόμενη μέρα να ενημερώσει την εταιρεία και αυτή την ίδια μέρα να αναρτήσει στο ΓΕΜΗ.