• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Παπαχριστόπουλος' | 22 Μαΐου 2018, 13:12

    Η δυνατότητα έκδοσης προνομιούχων μετοχών και τα σχετικά προνόμια δεν θα πρέπει να αποτελούν καταστατική διάταξη, η οποία να προ-υφίσταται της απόφασης έκδοσής τους σύμφωνα με την παράγραφο 6, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ευχέρεια και μειωθεί ο χρόνος υλοποίησης της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης. Το αυτό και την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με το Άρθρο 39.