• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΙΜ' | 23 Μαΐου 2018, 09:11

    Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει συναφθεί σύμβαση με πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται κυρώσεις/ πρόστιμα? Και από ποιον?